Tarieven

Basisverzekering

Elk kind van 0-18 jaar is standaard verzekerd voor kinderfysiotherapie in Nederland. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er GEEN eigen risico bij kinderfysiotherapie. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract.

In een aantal gevallen kunt u toch een rekening krijgen. Met name wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of wanneer u het verzekerde bedrag reeds heeft verbruikt. Wij hebben geen inzicht in welke zorg u eerder in het jaar elders heeft verbruikt. Betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan.  

Tarieven per 1 januari 2018

Behandeling in de praktijk Euro 43,90
   
Behandeling aan huis Euro 56,90
   
Instructie/overleg/rapport Euro 43,90
   
Screening Euro 13,50

Wat is een screening?

Als u rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut gaat dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat er eerst vaststelt wordt of u bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres bent. Wanneer dit niet het geval is vraagt de kinderfysiotherapeut u naar uw huisarts te gaan en stuurt hij deze een bericht. Beoordeelt hij dat u bij de kinderfysiotherapeut wel aan het juiste adres bent, dan volgt een vraaggesprek over uw klacht en een lichamelijk onderzoek.