Tarieven

Basisverzekering

Elk kind van 0-18 jaar is standaard verzekerd voor kinderfysiotherapie in Nederland. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er GEEN eigen risico bij kinderfysiotherapie. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Zie voor meer informatie de website van zorgkiezer.nl

In een aantal gevallen kunt u toch een rekening krijgen. Met name wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of wanneer u het verzekerde bedrag reeds heeft verbruikt. Wij hebben geen inzicht in welke zorg u eerder in het jaar elders heeft verbruikt. Betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan.  

Tarieven per 1 januari 2018

Behandeling in de praktijk Euro 43,90
   
Behandeling aan huis Euro 56,90
   
Instructie/overleg/rapport Euro 43,90
   
Screening Euro 13,50

Wat is een screening?

Als u rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut gaat dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat er eerst vaststelt wordt of u bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres bent. Wanneer dit niet het geval is vraagt de kinderfysiotherapeut u naar uw huisarts te gaan en stuurt hij deze een bericht. Beoordeelt hij dat u bij de kinderfysiotherapeut wel aan het juiste adres bent, dan volgt een vraaggesprek over uw klacht en een lichamelijk onderzoek.